Flash content

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój e-mail jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat nowości na stronie.


SZKOLENIE OTWARTE


Czy stres jest zawsze zły? (warsztaty radzenia sobie ze stresem)


CEL:
Dlaczego pewne sytuacje, ludzie których spotykamy na swojej drodze wywołują w nas stres, a u innych nie uruchamiają emocji? Co powoduje, że czasami stres działa na nas motywująco a w niektórych sytuacjach paraliżuje, uniemożliwiając efektywne działanie? Proponowany warsztat szkoleniowy ma na celu znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania oraz wskazanie sposobów kontrolowania oraz przeciwdziałania skutkom stresu.

EFEKTY:
Uczestnik po szkoleniu będzie:
• Potrafił rozpoznawać i kontrolować pojawiające się oznaki stresu
• Pozna metody przeformułowywania sytuacji stresowych
• Umiał formułować komunikaty asertywne
• Potrafił zastosować w praktyce techniki radzenia sobie ze stresem

METODY PRACY:
Warsztat jest prowadzony metodami aktywnymi przy wykorzystaniu takich technik jak:
• Mini wykład
• Ćwiczenia w grupach
• Dyskusje z uczestnikami
• Testy
• Wizualizacja
• Techniki relaksacyjne

PROGRAM SZKOLENIA:

Czy stres jest zawsze zły?
• Symptomy stresu
• Analiza własnego stylu radzenia sobie ze stresem
• Diagnoza stresorów

Zmiana perspektywy
• Trening pozytywnego myślenia
• Przeformułowanie sytuacji stresowych

Bierność, agresja, czy asertywność?
• Komunikat „ja”
• Asertywna odmowa, prośba, przyjmowanie i odmowa krytyki

Metody radzenia sobie ze stresem
• Techniki oddechowe m.in. trening Jacobsona
• Wizualizacja
• Trening autogeniczny

Profilaktyka antystresowa
• Techniki usprawniające organizację czasu
• Tryb życia obniżający podatność na stres


Czas trwania: 16h / 2dni


Termin: 2014-06-11 - 2014-06-12


Miejsce: Białystok


Cena: 389 zł.