Flash content

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój e-mail jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat nowości na stronie.


„Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku – uczniów, nauczycieli, szkoły.” 

Centrum Doradztwa Personalnego sp. z o. o. zaprasza uczniów i nauczycieli XVII LO w Białymstoku do udziału w projekcie

„Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku – uczniów, nauczycieli, szkoły. 

Jeśli jesteś uczniem możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia w postaci:

- dodatkowych zajęć z j. angielskiego,

- udziału w kołach zainteresowań z matematyki, chemii, biologii, fizyki,

- doradztwa zawodowego,

- warsztatów rozwojowych.

Specjalnie dla kadry pedagogicznej dedykowane są szkolenia z zastosowania w nauczaniu metod eksperymentu oraz cykl warsztatów z samorozwoju.

 

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji dostępnych jest w biurze projektu lub w sekretariacie szkoły.

Biuro projektu:

Centrum Doradztwa Personalnego sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 95e

150257 Białystok

Kamila Łapińska

kom. 607 772 782

e-mail: biuro@cdp.net.pl

 

Projekt „Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku – uczniów, nauczycieli, szkoły.” o nr RPO.03.01.02-20-0131/15 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020