Flash content

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój e-mail jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat nowości na stronie.


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Co wyróżnia nasze szkolenia?

Inspirujemy do wprowadzania zmian, dajemy wskazówki, ale nie przedstawiamy gotowych rozwiązań, ponieważ naszym celem jest zmotywowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania i dochodzenia do nich. Proces ten następuje w rezultacie budowania sytuacji edukacyjnych, które stwarzają możliwość nie tylko poznania i zrozumienia, ale przede wszystkim doświadczania nowych zachowań.

Przystępując do realizacji szkoleń zamkniętych, szukamy odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie szkolenie należy przeprowadzić? – identyfikacja potrzeb szkoleniowych

  Każdy projekt jest poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych, która ma na celu wskazanie aktualnych luk kompetencyjnych pracowników oraz określenie kierunku rozwoju organizacji. Na tym etapie wykorzystujemy zróżnicowane narzędzia diagnostyczne w zależności od specyfiki organizacji, m.in. wywiady bezpośrednie, ankiety, kwestionariusze, testy, analizę stanowisk pracy. Podczas identyfikacji potrzeb szkoleniowych okazuje się często, że wstępne założenia tematyki szkolenia były błędne ponieważ trudności organizacyjne wynikają z braku kompetencji w zupełnie innym obszarze. Szczegółowo przeprowadzony proces, pozwala na uniknięcie tego typu sytuacji.

 2. Co chcemy przekazać uczestnikom warsztatów?

  Zakres tematyczny warsztatów szkoleniowych jest konstruowany na podstawie informacji uzyskanych w badaniu potrzeb szkoleniowych. Daje to gwarancję, że projekt będzie stanowił odpowiedź na faktyczne potrzeby, a nie jedynie na tzw. „zachcianki” szkoleniowe, realizując tym samym założone cele rozwojowe organizacji.

 3. Jakie metody zostaną zastosowane?

  Realizowane warsztaty szkoleniowe są prowadzone przy zastosowaniu tzw. aktywnych metod takich jak: dyskusje, case study, gry symulacyjne, drama, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, psychodrama, mapa myślowa. Proporcje stosowanych metod są uzależnione od tego, czy proces zmiany w uczestnikach powinien zostać uruchomiony na poziomie wiedzy, umiejętności, czy postaw.

 4. Czy udało nam się zrealizować założone cele?- Ewaluacja efektów szkoleniowych

  Na tym etapie dokonywane jest oszacowanie zmian jakie nastąpiły w zakresie kompetencji uczestników. W tym celu wykorzystujemy szerokie spectrum narzędzi pomiarowych, w zależności od tematyki warsztatu i przyjętych celów do realizacji. Wnioski uzyskane na tej podstawie, stanowią istotną wskazówkę w planowaniu dalszych działań rozwojowych organizacji oraz pokazują zakres skuteczności przeprowadzanych warsztatów.

Dlaczego warto realizować szkolenia zamknięte?

 • program szkolenia „szyty na miarę” czyli dostosowany do faktycznych potrzeb danej organizacji
 • uczestnicy warsztatu pracują na realnych problemach ze swojego życia zawodowego
 • pozwala na dopasowanie dogodnego miejsca, terminu szkolenia do uczestników
 • większa możliwość dokonania ewaluacji efektów szkoleniowych