Flash content

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój e-mail jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat nowości na stronie.


SYSTEMY MOTYWACYJNE

Właściwa motywacja to źródło sukcesu firmy. Aby stworzyć efektywny system motywacyjny istotna jest znajomość psychologicznych aspektów motywacji i odpowiednie ich dostosowanie do możliwości i potrzeb firmy Klienta.

W celu przygotowania efektywnego systemu motywacyjnego przeprowadzamy analizę: tworzymy opisy stanowisk pracy oraz wykorzystujemy ich wartościowanie.

Kompletne, właściwie przygotowane opisy stanowisk pracy są podstawą zarządzania organizacją z punktu widzenia HR i przeprowadzania licznych procesów, takich jak m.in.:

  • planowanie pracy
  • rozwój pracowników
  • tworzenie nowych stanowisk pracy/rekrutacja/
  • optymalizacja czasowa/kosztowa Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Konsultanci Centrum Doradztwa Personalnego wraz z przedstawicielem Klienta, po zweryfikowaniu opisów stanowisk porządkują i ustalają w hierarchii poszczególne stanowiska. Takie działania pozwalają na stworzenie jasnego i sprawiedliwego systemu wynagradzania. Wiedza i doświadczenie konsultantów pozwalają porównać stanowiska z innymi firmami funkcjonującymi na rynku.

Wartościowanie stanowisk pracy ma istotny wpływ na:

  • budowę siatek płac
  • wdrożenie systemu motywacyjnego z systemem premiowym, dodatkami i benefitami
  • optymalizację kosztów

Wspólnie z Klientem nasi Specjaliści opracowują i wdrażają dostosowane do realiów danej organizacji pozapłacowe formy motywacji. W ramach realizowanego projektu szkolimy w tym zakresie kadrę menadżerską odpowiedzialną na co dzień za procesy związane z motywowaniem pracowników.