Flash content

SUBSKRYBCJA

Wpisz swój e-mail jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat nowości na stronie.


OCENY PRACOWNICZE

Pracownicy są najważniejszym i nieustannie zmieniającym się potencjałem przedsiębiorstwa, dlatego istotne jest rozpoznawania i wykorzystywanie ich możliwości. Osoby uczestniczące w ocenie potencjału poddawane są badaniu określającemu predyspozycje osobowościowe, zdolności, poziom kompetencji społecznych. Analiza potencjału przeprowadzana przez niezależnych konsultantów pozwala na zapewnienie obiektywizmu, profesjonalizmu i maksymalnej efektywności procesu.

Wiedza zdobyta dzięki analizie potencjału pracowników pozwala na:

  • budowanie systemów motywacyjnych i wynagradzania
  • rozwój kadr przedsiębiorstwa
  • identyfikację potrzeb szkoleniowych
  • opracowanie ścieżek kariery
  • planowanie zatrudnienia
  • zmniejszenie rotacji pracowników
  • obsadę stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników

Współpraca rozpoczyna się od spotkania z przedstawicielami Klienta pozwalającego na poznanie strategii firmy, celów działania jakie Klient chce osiągnąć w ramach przeprowadzonej analizy oraz uwarunkowań funkcjonowania firmy. Podczas spotkania zostaje opracowany plan projektu, określający zakres, metody i narzędzia przeprowadzenia analizy potencjału pracowników. W trakcie przeprowadzania analizy możliwe jest zastosowanie większości z oferowanych przez nas sposobów oceny (wywiady, kwestionariusze osobowościowo-kompetencyjne, zadania grupowe i indywidualne – Development Center, ocena 360).

W oparciu o wyniki przygotowujemy raport na temat stanu zasobów ludzkich w firmie Klienta. Dodatkowo pracownik otrzymuje rzetelną wiedzę na temat własnych kompetencji i umiejętności, poznanie obszarów wymagających poprawy oraz możliwości zaplanowania kierunku dokształcania, szkolenia.